Odjel za pripremu u javnom sektoru i
Odjel za provedbu u javnom sektoru.

Kontakt: javni@impulsconsulting.eu
Telefon: +385 1 629 2 432

Mateo Čagalj

Partner

Lučijano Sangaleti

Menadžer

Dijana Žutić

Menadžerica