Iskusni tim IMPULS savjetovanja u pripremi akata strateškog planiranja pružit će Vam sljedeće usluge:

Izradu strateških akata sa svim pripadajućim obveznim prilozima: izrada Provedbenih programa, Planova razvoja te drugih strateško- planskih dokumenata sukladno Zakonu
Pregled postojećih izrađenih strateških akata i nadopuna/usklađivanje istih sa Zakonom te usklađivanje dokumenta s hijerarhijski višim strateškim aktima
Formiranje liste željenih/potencijalnih projekta te slijedom toga, a u skladu s budućim raspoloživim alternativnim izvorima financiranja, savjetovanje pri odabiru prioritetnih projekata
Provođenje postupka savjetovanja s javnošću i izrada Izvješća o provedenom savjetovanju u skladu s propisima