O nama


prof.dr.sc. Nedeljko Štefanić

Partner


Redoviti je profesor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu gdje vodi Katedru za upravljanje proizvodnjom. Uvaženi je član europske akademije za industrijski menadžment te voditelj hrvatskog stručnog tima za izradu Strategije razvoja industrije 4.0 osnovanog pri Ministarstvu Gospodarstva RH.

U svojoj dugogodišnjoj uspješnoj znanstvenoj i poslovnoj karijeri specijalizirao se za poboljšanje poslovnih procesa kroz primjenu LEAN menadžmenta i Industriju 4.0, optimizaciju industrijskih poslovnih i proizvodnih procesa i metoda uštede troškova koje je uspješno primijenio u brojnim hrvatskim i stranim proizvodnim i uslužnim tvrtkama.

Titulu doktora znanosti s područja strojarstva stekao je 1997. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

mr.sc. Darko Liović

Partner


Menadžer je sa dugogodišnjim iskustvom u financijama i reviziji te s pozicijama u privatnom i javnom sektoru. Od 2012. godine do 2016. godine obnašao je dužnost predsjednika Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) kao vodeće nacionalne institucije za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj te institucije koja obavlja aktivnosti Provedbenog tijela 2. razine za EU fondove. Bio je i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Hrvatskih autocesta d.o.o te dugogodišnji zaposlenik u Big 4 tvrtkama: Ernst & Young-u i Delloite-u.

Specijalizirao se za područja razvojnih i investicijskih projekata uključujući kreditne i leasing plasmane, te financijske instrumente iz EU i nacionalnih izvora.

mr.sc. Goran Becker

Partner


Menadžer je sa više od 15 godina iskustva u privatnom financijskom sektoru kao i javnom sektoru, na različitim pozicijama, od člana Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, člana nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. do voditelja projekata u Raiffeisenbank Austria d.d.

Magistar je s područja ekonomskih znanosti sa bogatim iskustvom na području financiranja iz EU fondova i programa, te iz područja državnih potpora i inovativnog poduzetništva. Radeći u javnom sektoru specijalizirao se za pripremu nacionalnih strateških dokumenata i programa za financiranje poduzetničkih projekata iz EU fondova te izrade projektne dokumentacije za male i srednje poduzetnike i obrtnike.

Titulu magistra znanosti strateškog menadžmenta stekao je 2011. godine u Bloomingtonu, Kelley School of Business, Indiana University.

mr.sc. Dalibor Dvorny

Izvršni direktor za provedbu EU projekata


Stručnjak za EU fondove s dugim međunarodnim iskustvom u upravljanju i provedbi EU fondova. Bogato iskustvo uključuje izgradnju nekoliko generacija hrvatskog institucionalnog sustava za korištenje EU fondova, od 2005. do danas, kao i pripremu za članstvo Hrvatske u EU. Aktivno je angažiran kao predavač u području pripreme i provedbe projekata.

Dalibor je pri tome prošao cijeli put, od vježbenika u Ministarstvu europskih integracija do zamjenika predstojnika Ureda predsjednika vlade i predsjednika upravnog vijeća Agencije za reviziju fondova EU (ARPA).

Dalibor je magistar međunarodnih i europskih studija i doktorant na studiju političkih znanosti u Zagrebu, u području javnih politika i razvoja, predan spajanju profesionalnog iskustva sa znanstveno-istraživačkim radom u cilju podizanja kvalitete javnih politika u Hrvatskoj.

Mateo Čagalj, mag. oec.

Izvršni direktor za pripremu EU projekata


Menadžer je s dugogodišnjim iskustvom u financijama, reviziji i poslovnom upravljanju. Tijekom 12 godina poslovne karijere stjecao je iskustvo u različitim industrijama. Prije pridruživanja Impuls Savjetovanju, obnašao je funkcije člana Uprave i direktora sektora financija u tvrtci Hidroelektra niskogradnja d.d., bio je voditelj odjela planiranja i izvještavanja Zagrebačkog holdinga te je pet i pol godina proveo u odjelu revizije u revizorskoj kući Ernst & Young d.o.o. Bio je predsjednik Nadzornog odbora Zračne luke Dubrovnik u razdoblju od 2012. do 2015. godine.

Specijalizirao se za područja izrade investicijskih studija, studija izvedivosti i financijskog modeliranja te pripreme EU projekata iz područja OPKK. Mateo je magistar ekonomije i ovlašteni interni revizor.

Sanja Radić, mag. oec.

Izvršna direktorica za Slavoniju


Stručnjak za EU fondove s dugogodišnjim iskustvom rada u informatičkom sektoru. Zvanje magistra ekonomije smjera Poslovna informatika stekla je 2012. godine pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Rad na projektima Sanja je započela još za vrijeme studiranja, kroz pripremu projekata neprofitnog sektora za Agenciju za mobilnost i programe EU. Specifična znanja stečena kroz rad na različitim pozicijama ICT sektora te iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata doveli su do specijalizacije za projekte inovacija te istraživanja i razvoja. Aktivno sudjeluje u vodstvu i radu ogranka svjetske organizacije Lean In u Osijeku, s ciljem osnaživanja žena za vođenje i poduzetništvo.

Dorotea Ležaić, mag. oec.

Senior za pripremu EU projekata


Dorotea Ležaić zaposlena je u Impuls savjetovanju od prosinca 2016. godine na poziciji seniora za pripremu EU projekata. Sudjeluje u pripremi investicijskih studija i natječajne dokumentacije za projekte sufinancirane iz EU fondova namijenjene privatnim poduzećima te znanstvenim i istraživačkim organizacijama.

Tijekom višegodišnjeg rada kao koordinator za međunarodne projekte u neprofitnoj organizaciji stekla je iskustvo u pripremi, provedbi i evaluaciji projekata financiranih iz Erasmus+ programa. Provedeni projekti bili su vezani uz teme razvoja poduzetništva i rada s mladima te organizirani u suradnji s partnerima iz drugih europskih zemalja.

Zrinka Matasović, mag. oec.

Asistent za pripremu EU projekata


Stekla je zvanje magistra ekonomije iz područja financijskog i poduzetničkog menadžmenta pri Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer. Nakon fakulteta, daljnje usavršavanje je nastavila u inozemstvu te usavršila znanje engleskog jezika.

Od 2017. godine u tvrtki Impuls savjetovanje d.o.o. angažirana je kao asistent za pripremu EU projekata. Zrinka je angažirana za pripremu projektne dokumentacije, poslovnih planova, obrazaca i ostale dokumentacije, investicijskih studija, poslovne komunikacije s klijentima, partnerima, ulagačima i sl.

Monika Jurić, mag. oec.

Asistent za pripremu EU projekata


Monika je diplomirala 2017. godine na Ekonomskom fakultetu u Splitu, smjer Računovodstvo i revizija i Financijski management gdje je stekla specifična znanja o poslovnoj analizi, poslovnom planiranju i analizi financijskih izvještaja.

Svoj rad u Impuls Savjetovanju započinje početkom 2018. godine, a prije toga višegodišnje radno iskustvo Voditelja tima stječe u globalnoj neprofitnoj organizaciji. Kao asistent u pripremi EU projekata, Monika je angažirana u području komunikacije s klijentima, analize i procjene financijskih pokazatelja društva, pripremi poslovnih planova, obrazaca te natječajne dokumentacije.

Sanja Štefanac, mag. oec.

Asistent za pripremu EU projekata


Magistra ekonomije koja je zvanje stekla iz područja financijskog menadžmenta i poduzetničkog menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Osim formalnog obrazovanja, pohađala je brojne dodatne edukacije i prakse u Hrvatskoj i inozemstvu te je radila u nekoliko udruga i tvrtki. Stečena teorijska i praktična znanja o radu Europske unije, neprofitnom sektoru i društvenom poduzetništvu, humanitarnom radu i istraživanju kvalitete života, s naglaskom na pripremu, realizaciju, vođenje i diseminaciju višemjesečnih projekata, znanstvenih projekata i manifestacija, u Impulsu su ju dovela do specijalizacije za socijalni fond.

Dobitnica je nagrade Fakultetskog vijeća za izniman uspjeh na studiju te Dekanove nagrade za volonterski doprinos i društveno odgovorno ponašanje.

Branimir Jadan, mag. oec.

Asistent za provedbu EU projekata


Asistent je u provedbi EU projekata s iskustvom u provedbi projekata sufinanciranih iz ESI fondova. Branimir je tijekom fakultetskog obrazovanja primio nekoliko pohvala od strane fakultetskih institucija u kojima je studirao ("Cum Laude"- I. semestar, "Suma Cum Laude"-III., IV., V., VI., VII., VIII. semestar).

Radom u Grupaciji Lekić te tvrtki Terme Jezerčica d.o.o. stječe prvo radno iskustvo, a kroz stručnu praksu u Grupaciji Bluesun Hotels&Resorts specijalizira u području nabave i računovodstva. U tvrtki Impuls savjetovanje d.o.o. angažiran je kao asistent u provedbi EU projekata. Ima iskustvo u provedbi više projekata sufinanciranih iz ESI fondova, u kojima prolazi kroz razne faze provedbe EU projekata (financijsko upravljanje, izvješćivanje, komunikacija s PT2, javna nabava, evaluacije, itd.)

Titulu magistra ekonomije stekao je 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja financija.