Projekti međunarodne suradnje

Ostali centralizirani EU programi

Innovation Fund (Inovacijski Fond)

je jedan od najvećih svjetskih programa financiranja za demonstraciju inovativnih tehnologija s niskom razinom ugljikovih emisija, usmjeren na poticanje održive i klimatski neutralne ekonomije. Financiran od strane Europske unije, fond se fokusira na smanjenje emisija stakleničkih plinova, podršku energetski intenzivnim industrijama, poticanje obnovljive energije i razvoj rješenja za skladištenje energije. Njegov cilj je premostiti jaz od laboratorija do tržišta za nove tehnologije, potaknuti dekarbonizaciju i osigurati konkurentnost Europe u globalnom prelasku na zelenu ekonomiju.

 

IPCEI (Važni projekti od zajedničkog europskog interesa)

predstavljaju inicijativu Europske unije koja podržava velike i inovativne projekte. Cilj je jačanje europske industrije i poticanje razvoja tehnologija i infrastrukture ključnih za Europsku uniju. Kroz IPCEI, države članice mogu zajednički raditi na projektima koji prelaze nacionalne granice i koji su od vitalnog interesa za EU, obuhvaćajući područja poput istraživanja i razvoja, digitalizacije, energetike, transporta i zdravstva. IPCEI je važan jer omogućuje iznimke od standardnih pravila državnih potpora EU, pružajući poticaj za suradnju između država i privatnog sektora na projektima koji inače ne bi bili mogući zbog njihove velike skale i složenosti.
Kako do projekta?

 

ERDF Interregional Innovation Investments

(EFRR međuregionalne inovacijske investicije), ili jednostavno I3, je inicijativa Europske unije koja ima za cilj poticati inovacije i ojačati gospodarsku konkurentnost kroz međuregionalnu suradnju. Ovaj program je dio Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i usmjeren je na unaprjeđenje suradnje između regija unutar EU s ciljem razmjene znanja, iskustava i dobrih praksi u području inovacija. Glavni fokus I3 programa je na podržavanju projekata koji promiču razvoj pametnih specijalizacija, tehnoloških klastera i inovacijskih ekosustava. Cilj je povećati konkurentnost europskih regija kroz jačanje njihovih inovacijskih kapaciteta i poticanje gospodarskog rasta. I3 program omogućuje regijama da razvijaju zajedničke strategije inovacija, provode zajedničke projekte istraživanja i razvoja te potiču transfer tehnologije i znanja između akademskog sektora, istraživačkih instituta i privatnog sektora. Time se potiče stvaranje novih prilika za suradnju, jačanje regionalnih inovacijskih sustava i povećanje konkurentnosti na europskom i globalnom tržištu.
Kako do projekta?

 

Digital Europe (Digitalna Europa)

je ključni program Europske unije za poticanje i podršku digitalnoj transformaciji europskog društva i ekonomije. Ovaj program usmjeren je na jačanje digitalnih kapaciteta EU-a i pružanje strateške podrške razvoju digitalnih tehnologija kao što su umjetna inteligencija, visokoučinkovito računanje, kibernetička sigurnost, napredne digitalne vještine te širokopojasni internetski pristup. Program Digitalna Europa igra ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva Europske digitalne strategije, teži za stvaranjem snažnog digitalnog jedinstvenog tržišta i podržava europske napore u održavanju i jačanju digitalnog liderstva na globalnoj razini.
Kako do projekta?

 

Regional Innovation Valleys (Regionalne inovacijske doline), RIV

su koncept u okviru Europske unije koji teži stvaranju regionalnih ekosustava inovacija s ciljem poticanja gospodarskog razvoja i konkurentnosti. Ovaj koncept se fokusira na povezivanje lokalnih aktera, uključujući poduzeća, istraživačke institucije, sveučilišta, i javne vlasti, kako bi se stvorilo plodno tlo za inovacije i tehnološki razvoj unutar određene regije. Glavni ciljevi Regionalnih Inovacijskih Dolina uključuju: poticanje suradnje, jačanje regionalnih inovacijskih kapaciteta, privlačenje investicija, razvoj specijaliziranih sektora, podršku lokalnom gospodarskom razvoju kroz stvaranje novih radnih mjesta, poticanje poduzetništva, i povećanje konkurentnosti regije. Regionalne Inovacijske Doline su ključne za promicanje regionalnog razvoja i stvaranje jakih lokalnih ekosustava koji mogu doprinijeti široj europskoj ekonomiji. Koncept naglašava važnost lokalne specifičnosti i potrebe za prilagođenim pristupima u razvoju inovacija i tehnologija.
Kako do projekta?

 

Kontaktirajte nas s povjerenjem.

 

Kontakt: info@stemwise.eu

Kontaktirajte nas

To top