Valentina Hažić
Manager
Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2007

Diplomirala na Agronomskom fakultetu u Zagrebu smjer voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo te stekla titulu magistrice agronomije

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2007

Završila Londonsku školu za odnose s javnošću (LSPR)

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2007

Zaposlena u Regionalnoj razvojnoj agenciji Međimurje REDEA na poziciji Suradnice za poljoprivredu i ruralni razvoj

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2008

Stekla certifikat za priprema i evaluaciju investicijskih studija, FOIP

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2012

Završila poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu smjer "Organizacija i management" te stekla titulu sveučilišne specijalistice poslovne ekonomije

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2013

Promovirana na poziciju Voditeljice odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj u REDEA

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2016

Odabrana kao vanjski stručnjak EIP-AGRI u fokus grupi za analizu ekonomski najisplativijih kratkih opskrbnih lanaca u Europskoj uniji

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2017

Završila stažiranje u Europskom parlamentu u Bruxellesu i Strasbourgu

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2018

Stekla certifikat od strane Europske akademije u Berlinu: Monitoring, evaluacija i revizija projekata financiranih iz EU fondova

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2018

Pokrenula prvi organizirani kratki opskrbni lanac u Hrvatskoj "Najbolje 'z Međimurja"

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2019

Odabrana kao vanjski stručnjak Europske komisije za evaluaciju projektnih prijava iz programa Obzor 2020

Valentina Hažić | Impuls savjetovanje

2019

Započinje rad za Impuls savjetovanje na poziciji Izvršne direktorice za projekte financirane iz EAFRD

Kontaktirajte nas

  • Izrada