Tamara Sarvaš
Senior
Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2010

Završila Diplomski sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2011

Zaposlena u HAMAG-BICROu kao stručni suradnik

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2013

Imenovana voditeljicom Odjela za financijsku podršku kroz potpore u HAMAG-BICROu

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2014

Stječe Certifikat za provedbu postupaka javne nabave i Certifikat u području financijskog upravljanja i kontrole EU fondova

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2015

Završila Specijalistički sveučilišni studij na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, smjer Menadžment u javnom sektoru

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2015

Postaje ravnateljicom Sektora za bespovratne potpore u HAMAG-BICROu

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2018

Imenovana ravnateljicom Sektora za razvoj i podršku korisnicima HAMAG-BICROa

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2019

Stječe Certifikat za pripremu projekata financiranih iz fondova EU

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2021

Prelazi u Službu za međunarodnu suradnju HAMAG-BICROa

Tamara Sarvaš | Impuls savjetovanje

2021

Pridružuje se Impuls savjetovanju na mjestu Seniora u pripremi projekata

  • Izrada