Senka Dvorny
Senior
Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2008

zaposlena u prodaji tvrtke G.K. grupa

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2013

završen Stručni studij javne uprave u Zagrebu, Upravno-pravni smjer

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2014

radi na poziciji višeg stručnog referenta u Agenciji za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u Zagrebu

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2015

upisuje Specijalistički studij javne uprave na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2019

zaposlena u Uredu nabave Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Zagreb na poziciji višeg upravnog referenta

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2019

stekla Certifikat u području javne nabave

Senka Dvorny | Impuls savjetovanje

2020

zaposlena u Impuls savjetovanju na poziciji Senior u provedbi EU fondova

Contact us

  • Izrada