Savjetovanje za pronalazak izvora financiranja

Savjetovanje za pronalazak izvora financiranja iz nacionalnih izvora i EU fondova

Odabir izvora financiranja početna je točka realizacije svakog projekta i uvelike definira daljnju dinamiku i planiranje aktivnosti. Pogrešna procjena u odabiru izvora financiranja ili natječaja putem kojeg želite doći do EU potpore može uvelike usporiti cjelokupni projekt ili u konačnici dovesti do nemogućnosti njegove realizacije.

Naši će eksperti detaljno proučiti prirodu Vašeg projekta, vrstu troška koja će nastati u njegovoj realizaciji, aktivnosti koje planirate i željene rokove za dovršetak te Vam preporučiti optimalan odabir za prijavu na natječaje iz EU fondova ili drugih izvora financiranja. Bespovratne potpore, nenovčane (porezne) potpore ili pronalazak partnera za equity financiranje putem fondova rizičnog kapitala samo su neki od potencijalnih izvora financiranja rasta vaše tvrtke.

Kontaktirajte nas

  • Izrada