Sandro Snovak
Senior
Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2005

Zaposlen u Hewlett – Packardu kao Koordinator u logistici

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2006

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, usmjerenje Poslovna informatika

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2008

Magistrirao na IMB Institute for Management, Berlin, Magistar poslovnog upravljanja (MBA)

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2009

Zaposlen u Petrokemiji u odjelu za Strateški kontroling i odjelu Nabave

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2011

Zaposlen u S.T.S.I.-u u odjelu za Nabavu

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2012

Zaposlen u Nestleu u odjelu za Nabavu

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2014

Zaposlen u Agenciji za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao Voditelj projekata sufinanciranim iz EU na Programima prekogranične suradnje

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2015

Stekao Certifikat iz Javne nabave

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2019

Zaposlen u SAFU kao Voditelj projekata sufinanciranim iz EU u odjelu za provedbu Infrastrukturnih projekata

Sandro Snovak | Impuls savjetovanje

2020

Pridružuje se Impuls savjetovanju na poziciji Seniora u provedbi EU projekata

  • Izrada