Provedba projekata odabranih za financiranje

Provedba projekata odabranih za financiranje

Jednom kada je odabran projekt za financiranje putem EU fondova, započinju aktivnosti njegove provedbe koje uključuju intenzivnu komunikaciju s posredničkim tijelima, dobavljačima opreme i usluga te projektnim partnerima. Upravljanje provedbom projekta obuhvaća pravdanje utrošenih sredstava, pripremu dokumentacije za povlačenje sredstava putem avansa i zahtjeva za nadoknadom, postupke pojednostavljene javne nabave i slično.

Greške u provedbi projekta dovode do financijskih korekcija što u konačnici smanjuje iznos dobivenih bespovratnih sredstava i povećava udio vlastitog učešća. Stoga je suradnja sa stručnjacima u području upravljanja projektima od ključne važnosti za smanjenje rizika od nemogućnosti povlačenja već dobivenih sredstava.

Kontaktirajte nas

  • Izrada