Priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave

Priprema dokumentacije i provedba postupaka javne nabave

Obveznici ste javne nabave? Provodite projekte financirane iz EU fondova i strahujete od financijskih korekcija zbog nepravilnosti postupaka javne nabave? Naši stručnjaci posjeduju certifikate za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te iskustvo u pripremi dokumentacije i provedbi postupaka javne nabave.

Povjerite pripremu svih potrebnih dokumenata za postupke javne nabave provjerenom i iskusnom timu stručnjaka kao bi ste spriječili propuste u pripremi te nepotrebna poništenja natječaja ili financijske korekcije.

Kontaktirajte nas

  • Izrada