mr.sc. Goran Becker
Partner
mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2002

Završen fakultet Informatike i organizacije, smjer Obrade podataka

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2002

Zaposlen kao programer u Raiffeisen Bank

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2004

Promoviran na poziciju projektanta u Raiffeisen Bank

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2007

Promoviran na poziciju Voditelja projekata u Raiffeisen Bank

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2008

Završio Međunarodnu poslovnu školu za poslovno upravljanje, Ekonomski institut u Zagrebu

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2011

Magistrirao strateški management na Kelley School of Business, Indiana University

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan članom Uprave HAMAG BICRO-a

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan članom Nadzornog odbora Croatia Airlines

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2016

Doktorand UNESCO katedre Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na doktorskom studiju Poduzetništvo i inovativnost

mr.sc. Goran Becker | Impuls savjetovanje

2016

Partner i suosnivač tvrtke Impuls savjetovanje

Kontaktirajte nas

  • Izrada