mr.sc. Darko Liović
Partner
mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2001

Završio Ekonomski fakultet u Osijeku

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2006

Magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, stekao titulu magistra znanosti

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2006

Zaposlen u tvrtki Deloitte Hrvatska

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2007

Zaposlen u tvrtki Ernst & Young Hrvatska

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2008

Promoviran u tvrtki Ernst & Young Hrvatska na poziciju seniora

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2011

Stekao međunarodnu kvalifikaciju ACCA

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan za predsjednika Uprave HAMAG BICRO-a

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora HAC-a

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2013

Imenovan članom Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva pri Vladi RH

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2014

Imenovan članom Odbora za praćenje Operativnog programa Konkurentnost i kohezija iz EU fondova

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2016

Partner i suosnivač tvrtke Impuls savjetovanje

mr.sc. Darko Liović | Impuls savjetovanje

2018

Doktorand na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

Kontaktirajte nas

  • Izrada