mr.sc. Dalibor Dvorny
Partner
mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2003

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zadru, Profesor njemačkog i francuskog jezika i književnosti

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2004

Magistrirao na Institut Européen u Nici i Europäische Akademie Berlin, Magistar međunarodnih i europskih studija

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2005

Zaposlio se u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, Uprava za koordinaciju EU pomoći

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2007

Završio godišnji program Akademije za politički razvoj

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2008

Voditelj odsjeka za regionalni razvoj i poduzetništvo u Središnjem državnom uredu za razvojnu strategiju i fondove EU

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2009

Član pregovaračke radne skupine za ulazak RH u članstvo EU za poglavlje 22: Regionalni razvoj i koordinacija strukturnih instrumenata

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2010

Tromjesečno stažiranje u Upravljačkom tijelu za EU strukturne fondove Autonomne regije Azori, Portugal

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2011

Imenovan zamjenikom predstojnika Ureda predsjednika Vlade RH

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan članom Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan predsjednikom Upravnog vijeća Agencije za reviziju fondova EU - ARPA

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2013

Član nagrađivane UN-ove Inicijative partnerstva za otvorenu vlast

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2013

Imenovan članom Vladinog Koordinacijskog povjerenstva za pripremu programskih dokumenata za financijsko razdoblje EU 2014.-2020.

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2015

Doktorand studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, smjer Javne politike i razvoj, u tijeku

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2016

Predavač za pripremu EU projekata na učilištu Algebra

mr.sc. Dalibor Dvorny | Impuls savjetovanje

2018

Pridružuje se Impuls savjetovanju na mjestu Izvršnog direktora za provedbu projekata

Kontaktirajte nas

  • Izrada