Mateo Čagalj
Partner
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2006

Završen Ekonomski fakultet
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2006

Zaposlen u Ernst & Young Hrvatska
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2012

Zaposlen kao Interni revizor u Zagrebačkom Holdingu
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2012

Imenovan predsjednikom Nadzornog odbora Zračne luke Dubrovnik
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2012

Stekao certifikat ovlaštenog internog revizora
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2013

Imenovan Voditeljem odjela planiranja i izvještavanja Zagrebačkog Holdinga
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2015

Imenovan članom uprave društva Hidroelektra niskogradnja d.d.

Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2017

Pridružuje se Impuls savjetovanju na mjestu Izvršnog direktora
Mateo Čagalj | Impuls savjetovanje

2019

Odabran za člana Upravnog odbora Akademije za politički razvoj

Kontaktirajte nas

  • Izrada