Matea Kuštra
Senior
Matea Vukić | Impuls savjetovanje

2018

Završen Ekonomski fakultet u Rijeci, smjer Međunarodno poslovanje, stečena titula mag.oec

Matea Vukić | Impuls savjetovanje

2019

Zaposlena u Impuls savjetovanju na poziciji Asistentice u pripremi EU projekata

Kontaktirajte nas

  • Izrada