Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Izrada investicijskih studija i poslovnih planova

Svaka ozbiljno planirana investicija započinje izradom poslovnog plana ili investicijske studije kojom se izračunavaju svi bitni parametri investicije te pomoću kojih se izračunava isplativost nekog projekta. Investicijska studija temeljni je dokument bez kojeg nije moguće zatražiti kredit u poslovnoj banci, jamstvo u HAMAG BICRO-u ili pronaći potencijalnog investitora.

Naša metodologija izrade poslovnih planova i investicijskih studija ne samo da osigurava visoku kvalitetu u pripremi nego Vam omogućava prepoznavanje i limitiranje potencijalnih rizika te identifikaciju prilika, prijetnji, snaga i slabosti Vašeg budućeg poslovnog poduhvata.

Kontaktirajte nas

  • Izrada