Ivan Piližota
Asistent
Ivan Piližota | Impuls savjetovanje

2018

Završen Ekonomski fakultet u Zagrebu, smjer Analiza i poslovno planiranje

Ivan Piližota | Impuls savjetovanje

2019

Zaposlen u Impuls savjetovanju na poziciji Asistenta u pripremi EU projekata
  • Izrada