Naziv projekta

„Unapređenje poslovanja razvojem novog softvera PRO CONSULTANT“

Šifra projekta: KK.03.2.1.19.1285

 

Kratki opis projekta

S ciljem poboljšanja organizacije rada i unaprjeđenja poslovanja u kontekstu rastućeg obujma poslovanja nabavlja se novo softversko rješenje PRO CONSULTANT.

Implementacija novog rješenja u poslovanje tvrtke omogućava automatizaciju dijela redovnih aktivnosti te učinkovitije odvijanje sljedećih poslovnih procesa – upravljanje ljudskim potencijalima, financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, marketing, prodaja, priprema i kontrola kvalitete projekata.

Novi softver pruža niz mogućnosti u pogledu kontinuiranog praćenja i analiziranja podataka o klijentima i potencijalnim klijentima, učinkovitije komunikacije s njima i ostvarivanja poslovne suradnje; praćenja mogućnosti financiranja putem EU fondova; kontrole kvalitete pripremljene dokumentacije i projekata; sustavne evidencije utrošenih resursa; praćenja radne uspješnosti zaposlenika.

U okviru projekta nabavljena je i poslužiteljska, aktivna i pasivna, mrežna oprema čime je podržano optimalno funkcioniranje softverskog rješenja i pohrana podataka.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije i konkurentnosti tvrtke, povećanje učinkovitosti poslovanja te daljnje unaprjeđenje pruženih usluga slijedom poboljšanja interne organizacije poslovanja primjenom razvijenog specifičnog softvera.

Specifični ciljevi projekta jesu:

  1. Nabava opreme i instalacija softvera
  2. Unaprjeđenje osam poslovnih procesa
  3. Novo zapošljavanje
  4. Povećanje prihoda tvrtke

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 566.337,60 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 453.070,08 HRK

Udio EU u financiranju projekta iznosi 249.143,23 HRK

Razdoblje provedbe projekta

2.1.2020. – 2.1.2021.

 

Kontakt za više informacija

e-mail: info@impulsconsulting.eu

 

Linkovi

 

 

EU
EU
EU

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

  • Izrada