Novosti

EU Fondovi

Zašto je veličina poduzetnika važna prilikom izrade projektne prijave financirane iz Europske unije?

Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU) važan su izvor financiranja jedinica lokalne samouprave. Riječ je o mehanizmu koji objedinjuje sredstva iz različitih europskih fondova i operativnih programa s ciljem…

U pozivima na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava financiranim iz sredstava Europske unije vrlo često je iznos i intenzitet potpore, pa čak i iznos financijske alokacije, određen na način da se razlikuje ovisno o veličini poduzeća.

Osim što je za prijavitelja važno utvrditi je li subjekt malog gospodarstva, dodatne mu glavobolje može izazvati određivanje pripada li skupini mikro, malih ili srednjih poduzeća.

Odgovore na pitanja zašto je to uopće važno i kako se veličina poduzeća utvrđuje sukladno pravilima EU, pokušat ćemo dati u sljedećim redcima.

U Europskoj uniji 99% poduzeća su subjekti malog gospodarstva koji generiraju dvije trećine od ukupnog broja radnih mjesta i omogućuju da stopa rasta broja novih radnih mjesta bude dvostruko veća nego u velikim poduzećima.

S obzirom na njihovu važnost, mala i srednja poduzeća u žarištu su politika Europske unije čiji je cilj na području malog i srednjeg poduzetništva osigurati da mjere Unije budu prilagođene malim poduzećima te da doprinose većoj privlačnosti Europe za osnivanje poduzeća i poslovanje.

Međutim, kako prepoznati prave MSP-ove?

U današnjem složenom poslovnom okruženju poduzeća međusobno stvaraju tijesne financijske, operativne i upravljačke odnose s drugim poduzećima zbog čega je često teško jasno razlikovati MSP-ove od velikih poduzeća.

Na jedinstvenom tržištu bez unutrašnjih granica, mjere koje potiču razvoj malog i srednjeg poduzetništva nužno je zasnivati na jedinstvenoj definiciji kako bi se poboljšala njihova dosljednost i učinkovitost te ograničilo narušavanje konkurentnosti, a nepostojanje zajedničke definicije moglo bi dovesti do nejednake primjene politika i narušavanja tržišnog natjecanja u državama članicama.

Primjerice, određeno poduzeće u jednoj državi članici moglo bi ispunjavati uvjete za potporu, dok poduzeće iste veličine i strukture u drugoj državi članici možda ne bi ispunjavalo takve uvjete.

Iz tog razloga, jasna definicija malih i srednjih poduzeća nužna je te predstavlja koristan alat poduzećima kako bi se prepoznali kao potencijalni korisnici potpora financiranih iz EU fondova.

Kako je donesena jedinstvena definicija na području EU?

Preporuka koja stvara prvu jedinstvenu definiciju malog i srednjeg poduzetništva usvojena je od strane Europske komisije 1996. godine te je primijenjena širom Europske unije. U svibnju 2003. godine Komisija je usvojila novu preporuku kako bi uzela u obzir ekonomski razvoj u navedenom periodu. Preporuka je stupila na snagu 1. siječnja 2005. godine i primjenjuje se na sve politike, programe i mjere koje Komisija provodi na području malog i srednjeg poduzetništva.

Korištenje definicije za zemlje članice provodi se dobrovoljno, ali Komisija poziva sve zemlje, zajedno s Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom, na što šire korištenje usvojene definicije.

Hrvatsko zakonodavstvo u potpunosti je prihvatilo primjenu preporuke te je ona ugrađena u Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) na način da je kategorizacija veličine poduzetnika u cijelosti usklađena s Preporukom Europske komisije 2003/361/EC od 6. svibnja 2003.

Koji kriteriji određuju veličinu poduzetnika?

Prema veličini, razlikuju se mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, ovisno o njihovom broju zaposlenih te ukupnim godišnjim prihodima ili ukupnoj aktivi, odnosno imovini.

 

IZVOR: Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća (Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2020)

Nužno je primijetiti kako su granične vrijednosti za broj zaposlenika obvezujuće dok poduzeće može samo odrediti hoće li u obzir uzimati granične vrijednosti za ukupni godišnji promet ili zbroj bilance. Poduzeće ne mora zadovoljiti oba kriterija i može prijeći jednu od graničnih vrijednosti bez gubitka statusa malog i srednjeg poduzeća.

Definicija omogućuje taj izbor jer, po svojoj prirodi poslovanja, poduzeća u sektoru trgovine i distribucije ostvaruju veći promet od onih u proizvodnim djelatnostima. Pružajući mogućnost izbora između ovoga kriterija i zbroja bilance, koja oslikava sveukupnu vrijednost poduzeća, osigurava se pravedan tretman malih i srednjih poduzeća uključenih u različite vrste poslovnih aktivnosti.

Osim broja zaposlenih i poslovnih rezultata, na veličinu poduzeća utječe i vrste odnosa koje ono ima s drugim poduzećima.

Definicija razlikuje tri skupine poduzeća – neovisna, partnerska i povezana poduzeća, a svaka skupina podudara se s vrstom odnosa koje poduzeće uspostavlja s drugim poduzećem. Utvrđivanje ove razlike je nužno radi stvaranja jasne slike ekonomske situacije poduzeća i radi isključivanja onih poduzeća koja u stvari nisu mala i srednja jer na njihovo poslovanje utjecaj imaju i druga poduzeća.

Cilj je osigurati da samo poduzeća koja imaju stvarnu potrebu za prednostima koje pripadaju MSP-ovima u skladu s različitim pravima ili mjerama za njihovo poticanje zaista imaju koristi od njih te osigurati da se sredstva iz namjenskih mjera potpora dodjeljuju samo onim poduzećima kojima su stvarno potrebna

Što su neovisna, partnerska i povezana poduzeća?

Poduzeće je neovisno ako je u potpunosti samostalno tj. nema udjele u drugom poduzeću i drugo poduzeće nema udjele u njemu, odnosno ako posjeduje manje od 25% udjela ili glasačkih prava u drugom poduzeću ili drugo poduzeće u njemu. Također, neovisno poduzeće nije povezano s drugim poduzećem putem fizičke osobe na način da jedno poduzeće ima pravo ostvariti vladajući utjecaj na drugo poduzeće.

Partneri su poduzeća koja nisu niti neovisna niti međusobno povezana. Poduzeće je u partnerskom odnosu ako posjeduje između 25% i 50% udjela ili glasačkih prava u drugom poduzeću ili ako drugo poduzeće posjeduje između 25% i 50% udjela ili glasačkih prava u njemu. Iznimka je ako se radi o odnosu s javnim investicijskim društvom, društvom poduzetničkog kapitala, poslovnom anđelu, sveučilištu, neprofitnom istraživačkom centru, institucionalnom ulagaču ili neovisnom lokalnom tijelu s godišnjim proračunom manjim od 10 milijuna EUR i manje od 5.000 stanovnika. U tim slučajevima ne radi se o partnerskom odnosu ako su udjeli u vlasništvu ili glasačka prava između 25% i 50%, odnosno poduzeće se i dalje smatra neovisnim.

Dva ili više poduzeća su povezana kada je poduzeće većinski vlasnik ili vlasnik većine glasačkih prava u drugom poduzeću, odnosno vlasnički udjeli su viši od 50%. Povezanost između poduzeća moguća je i preko fizičke osobe ili skupine fizičkih osoba koje zajedno djeluju ako se bave svojom djelatnošću ili dijelom svoje djelatnosti na istom mjerodavnom tržištu ili susjednim tržištima. Susjedna tržišta, ili tijesno povezana susjedna tržišta, ona su tržišta na kojima se proizvodi ili usluge međusobno dopunjuju ili pripadaju nizu proizvoda koje obično kupuje ista skupina korisnika za istu krajnju uporabu.

 

Sada kada sam utvrdio koja su mi partnerska i povezana poduzeća, kako to utječe na veličinu mog poduzeća?

Podacima o broju zaposlenih, ukupnim prihodima i aktivi poduzeća treba pribrojiti vrijednosti svih partnerskih i povezanih poduzeća. Od poduzeća s kojima je naše poduzeće u partnerskom odnosu treba izračunati razmjeran dio podataka (u iznosu postotka vlasničkih udjela) o zaposlenima, prihodima i aktivi i pribrojiti ih našim iznosima. Od poduzeća s kojima smo u povezanom odnosu treba pribrojiti 100%-tne podatke o zaposlenima, prihodima i aktivi podacima našeg poduzeća.

Navedeni postupak treba napraviti za svako partnersko poduzeće, svako povezano poduzeće, svako poduzeće povezano s našim partnerskim poduzećem te svako partnersko i povezano poduzeće našeg  povezanog poduzeća .

Podaci zbrojeni na ovaj način predstavljaju konačne iznose temeljem kojih se naše poduzeće svrstava u odgovarajuću kategoriju sukladno veličini – mikro, malo ili srednje poduzeće.

Jednostavno, zar ne ??

Detaljne informacije o definiciji malih i srednjih poduzetnika i izračunu njihove veličine možete pronaći ovdje.

To top