Privatni sektor

Državne potpore za ulaganja

„EU fondovi su sjajan izvor financiranja, ali nisu uvijek dostupni za sve tipove ulaganja – tu smo da Vam pomognemo doći do atraktivnih državnih potpora za poticanje ulaganja.“

Svaka ozbiljno planirana investicija započinje izradom poslovnog plana ili investicijske studije kojom se izračunavaju svi bitni parametri investicije te pomoću kojih se izračunava isplativost nekog projekta. Investicijska studija temeljni je dokument bez kojeg nije moguće zatražiti kredit u poslovnoj banci, dobiti jamstvo ili pronaći potencijalnog investitora.

Naša metodologija izrade poslovnih planova i investicijskih studija ne samo da osigurava visoku kvalitetu u pripremi nego Vam omogućava prepoznavanje i limitiranje potencijalnih rizika te identifikaciju prilika, prijetnji, snaga i slabosti Vašeg budućeg poslovnog poduhvata.

Koje državne potpore imamo na raspolaganju?

Poticajne mjere za investicijske projekte u Republici Hrvatskoj uređene su Zakonom o poticanju ulaganja, a odnose se na projekte ulaganja u:

  • proizvodno-prerađivačkim aktivnostima,
  • razvojno-inovacijskim aktivnostima,
  • aktivnostima poslovne podrške i
  • aktivnostima usluga visoke dodane vrijednosti.

 

Kontaktirajte nas s povjerenjem.

Kontakt: privatni@impulsconsulting.eu
Telefon: +385 1 629 2 432

Kontaktirajte nas

To top