Novosti

EU Fondovi

Nove prilike za financiranje projekata poduzetnika EU sredstvima

Velik interes poduzetnika za bespovratne potpore koje bi osigurale agilnije i brže pokretanje novih investicija u nadolazećem razdoblju ukazuje kako, unatoč krizi koja je nastupila, poduzetnici žele i mogu dokazati da su pravi pokretač gospodarskog rasta i oporavka. Prioriteti za novo razdoblje iz kojeg će hrvatski poduzetnici moći koristiti bespovratna sredstva usmjereni su na inovacije, primjenu novih tehnologija, transformaciju poslovanja prema digitalnom i zelenom smjeru djelovanja.

U nastavku predstavljamo odabrane natječaje koje očekujemo u nadolazećem razdoblju iz Nacionalnog plana za otpornost i oporavak, od kojih se prvi očekuju u 2022. godini.

 

 1. Vaučeri za digitalizaciju

Cilj poziva jest jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzetnika za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije

Dostupna sredstva: 75.000.000 kn

Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina (do 75.000 kn po projektu)
 • Vaučer za strategiju digitalne transformacije vještina (do 76.000 kn po projektu)
 • Vaučer za digitalni marketing (maksimalni iznos vaučera 75.000 kn)
 • Vaučer za kibernetičku otpornost (do 110.000 kn po projektu)
 • Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga (do 150.000 kn po projektu)

 

 1. Bespovratne potpore za digitalizaciju

Cilj poziva jest poticanje digitalne transformacije omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje

Financirat će se nabava opreme, softvera, edukacije zaposlenika, troškovi plaća za razdoblje u kojima zaposlenici rade na projektu i troškovi vanjskih davatelja usluga, uz dodatne režijske troškove i ostale izdatke poslovanja

Dostupna sredstva: 206.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: do 750.000 kn po projektnom prijedlogu.

 

 1. Komercijalizacija inovacija

Cilj poziva jest potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet.

Financirat će se projekti koji će rezultirati lansiranjem novih proizvoda (roba ili usluga), pri čemu će poziv biti namijenjen MSP-ovima sa zrelim inovacijskim projektima (TRL 7 ili više) koji su blizu lansiranja na tržište

Dostupna sredstva: 380.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava: od 760.000 kn do 5.320.000 kn po projektu.

 

 1. Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća

Cilj poziva jest potaknuti rast novoosnovanih poduzeća u visokotehnološkim sektorima i sektorima baziranim na znanju u pred komercijalnoj fazi kroz podršku za razvoj proizvoda, povećanje proizvodnih kapaciteta i spremnosti poduzeća za investicije

Financirat će se projekti čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište, TRL 5-8.

Dostupna sredstva: 141.700.000 kn.

Iznos bespovratnih sredstava: do 1.000.000 kn po projektu.

 

 1. Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

Cilj poziva jest poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima, te kroz ulaganja u zelenu tranziciju i stvaranje zelenih vještina utjecati na povećanu učinkovitost proizvodnje, očuvanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta

Glavni doprinos mora se očitovati u:

 •  promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda,
 • održivoj opskrbi primarnim i sekundarnim sirovinama,
 • dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija.

Dostupna sredstva: 1.900.000.000 kn

Iznos bespovratnih sredstava po projektu:

 • do 7.500.000 kn za MSP-ove,
 • do 35.000.000 kn za srednje kapitalizirana poduzeća.

 

 1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelena i digitalna tranziciju

Cilj poziva jest potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod MSP i velikih poduzeća, uključujući ulaganja: u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva , ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih, zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, uz nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod poduzeća.

Dostupna sredstva: 1.020.000.000 kn

 

 1. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za zelenu tranziciju malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu

Cilj poziva jest podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta iznajmljivača te njihova transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela koji pružaju veću razinu kvalitete smještaja.

Financirat će se ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata, na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, procese digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća

Dostupna sredstva: 50.000.000 kn

 

 1. Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poticanje aktivnosti umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva

Cilj poziva jest uvođenje inovacija, istraživanje i razvoj u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva te razvoj turističkih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Financirat će se ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja.

Dostupna sredstva: 180.000.000 kn.
Za analizu projektnog potencijala za ove i druge prilike za financiranje, obratite nam se na info@impulsconsulting.eu.

To top