Novosti

EU Fondovi

Koje su prilike za poduzetnike iz EU sredstava u 2023. godini?

Nakon što je u  kolovozu 2022. godine usvojen Sporazum o partnerstvu između Europske komisije i Republike Hrvatske stvoreni su preduvjeti za povlačenje ukupno devet milijardi eura sredstava kohezijske politike od kojih je gotovo 6 mlrd eura namijenjeno poduzetnicima. Nekoliko mjeseci kasnije, krajem 2022. godine, usvojeni su krovni programi za financiranje projekata u razdoblju od 2023. –  2027. godine:

 1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (PKK); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda
 2. Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.– 2027. (PULJP); financiran iz Europskog socijalnog fonda plus
 3. Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (ITP); financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Fonda za pravednu tranziciju.

Operativni program Konkurentnost i kohezija (PKK) vrijedan 5,2 milijarde eura te Integrirani teritorijalni program (ITP), vrijedan 1,57 milijardi eura krovni su dokumenti na temelju kojih se očekuje raspisivanje natječaja za poduzetnike. Iz predmetnih programa utvrđeno je da će budući natječaji pružati poduzetnicima mogućnosti financiranje projekata povezanih sa  istraživanjem i razvojem, razvojem i internacionalizacijom malih i srednjih poduzeća te zelenom tranzicijom.

Početkom 2023. godine, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU objavilo je dugo očekivani Indikativni plan objave poziva u 2023. godini. Cilj objave indikativnog plana je informirati tržište o nadolazećim pozivima za financiranje projektnih prijedloga te omogućiti potencijalnim prijaviteljima da u suradnji sa tržištem konzultanata pravovremeno definiraju projektne ideje te izrade projektne prijedloge.

Bitno je istaknuti da se do kraja svibnja ove godine očekuje otvaranje još dva poziva čija su sredstva osigurana iz trenutno aktualnog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost:  dugo očekivani natječaj Vaučeri za digitalizaciju te ponovno otvaranje natječaja “Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo”. Zatvaranjem navedenih natječaja, poduzetnici trebaju usmjeriti pozornost na niže  natječaje koji slijede iz novog operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Za 2023. godinu predviđena je objava sljedećih Poziva za MSP-ove iz Programa Konkurentnosti i kohezija:

 1. Inovacijski vaučeri

Prihvatljive aktivnosti: Pružanje stručne podrške od strane znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO), DIH-ova i drugih prethodno odobrenih pružatelja usluga MSP-ovima za troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti, kao i korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.874.214 (intenzitet potpore 60%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 5. 2023. – 15. 5. 2028.

 

 

 

 1. Potpora poduzećima za ispunjavanje primjenjivih zahtjeva standarda, ocjene sukladnosti i certifikacije proizvoda/ usluga/procesa

Prihvatljive aktivnosti: Uvođenje normi i standarda u poduzeća, certificiranje proizvoda.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 19.978.350 € (intenzitet potpore 50% – 60%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 9. 2023. – 30. 6. 2027.

 

 

 1. Potpora MSP-ovima povezana s internacionalizacijom i širenjem tržišta (obuhvaća sudjelovanje na međunarodnim sajmovima uključujući organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja u zemlji i inozemstvu) i informativnih događanja na temu internacionalizacije

Prihvatljive aktivnosti: Izrada studija i analiza, sudjelovanje na sajmovima /B2B sastancima.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (Mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 29.779.050 € (intenzitet potpore 50% – 60%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 9. 2023. – 30. 6. 2027.

 

 1. Podrška uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti kako bi inovacijama procesa i/ili poslovanja uspostavili dugoročne dobavljačke odnose/lance vrijednosti sa drugim poduzećima u ciljanom strateškom segmentu – najavljeno za 15.10.2023.

Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu te ulaganja u nematerijalnu imovinu izravno povezanima s aktivnostima istraživanja i inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 7.448.360 € (intenzitet potpore 50%)

Indikativni datum početka i završetka poziva15. 10. 2023. – 30. 3. 2024.

 

 

 1. Podrška projektima poslovnog sektora koji su uključeni u okviru programa Unije i programa međunarodne suradnje.

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti potpore stvaranju sinergijskog učinka kroz komplementarno i kumulativno financiranje s programima Unije.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 500,000.00 € (intenzitet potpore 50%)

Indikativni datum početka i završetka poziva1. 11. 2023. – 15. 3. 2024.

 

 

 1. Poticanje osnivanja novih poduzeća, poticanje ženskog poduzetništva i poduzetništva mladih, posebno u područjima S3

Prihvatljive aktivnosti: Ulaganje u zapošljavanje, materijalnu i nematerijalnu imovinu

Prihvatljivi prijavitelji: MSP (mikro, mala i srednja poduzeća)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.077.000 €  (intenzitet potpore 50% -75%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 15. 11. 2023. – 15. 11. 2024.

 

 

 

 

U okviru Integriranog teritorijalnog programa u 2023. očekuju se sljedeći Pozivi namijenjeni poduzetnicima s područja Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske:

 

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije

Prihvatljive aktivnosti: troškovi projekata istraživanja i razvoja (osoblja, instrumenata i opreme, zgrada i zemljišta, ugovornih istraživanja, znanja i patenata, režijski troškovi, troškovi studije izvedivosti) te troškovi za istraživačku i tehnološku infrastrukturu (ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu).

Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetnici (nositelj konzorcija – velika tvrtka ili MSP koja ima sjedište ili podružnicu u NUTS 2 regiji u industrijskoj tranziciji)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 128.000.000 (intenzitet potpore 25% – 80%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. – 30. 9. 2024.

 

 

 1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za inovacijske klastere u procesu industrijske tranzicije.

Prihvatljive aktivnosti: Operativne potpore za inovacijske klastere, ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Prihvatljivi prijavitelji: Pravni subjekti koji vode inovacijske klastere (organizacije klastera)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.000.000 €  (intenzitet 50% -56%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. – 30. 9. 2024.

 

 

 1. Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga digitalizacije i naprednih usluga podrške MSP-ovima

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti istraživanja tržišta, inovacijski procesi, razvoj poslovanja, digitalizacija poslovanja.

Prihvatljivi prijavitelji: pravni subjekti koji pružaju usluge digitalizacije i napredne usluge mikro, malim i srednjim poduzećima

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: Nije poznato

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023.

 

 

 1. Javni poziv za iskaz interesa za pružanje usluga obrazovanja i osposobljavanja MSP-ova

Prihvatljive aktivnosti: nije poznato

Prihvatljivi prijavitelji: Pravni subjekti koji su pružatelji usluge obrazovanja i osposobljavanja mikro, malih i srednjih poduzeća

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: nije poznato

Indikativni datum početka i završetka poziva: 30. 6. 2023. – 30. 9. 2024.

 

 

 1. De minimis javni poziv za podršku start-up tvrtkama i MSP-ovima u procesu industrijske tranzicije

Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti povezane sa istraživanjem i razvojem (eksperimentalni razvoj), inovacijski procesi, razvoj i internacionalizacija poslovanja, napredne usluge potpore za MSP-ove i skupine MSP-ova, digitalizacija MSP-ova

Prihvatljivi prijavitelji: : Poduzetnici početnici (start-upovi) te mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 15.000.000 € (intenzitet potpore 90%)

Indikativni datum početka i završetka poziva: 29. 12. 2023. – 29. 3. 2024.

 

 

 1. Program ulaganja u proizvodne i poslovne inovacije s ciljem pružanja podrške energetskog tranziciji, digitalizaciji poslovnog sektora i promocije održivog poslovanja bez negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi

Prihvatljive aktivnosti: Ulaganja u proizvodne inovacije MSP-ova s ciljem poboljšanja efikasnosti proizvodnih i poslovnih procesa na inovativan način, ulaganja u inovacije vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju, razvoj novih proizvoda i poboljšanje proizvodnih procesa, razvoj patenata, digitalizacija poslovanja, razvoj i ulaganje u OIE i dr.

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi s prihvatljivog područja (Istarska županija)

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 9.500.000 €

Indikativni datum početka i završetka poziva: 12. 12. 2023. – 12. 12. 2025.

 

 

Indikativan Plan objave natječaja možete pronaći na sljedećoj poveznici: rb.gy/bni1tx

 

Republika Hrvatska je u novom programskom razdoblju dobila  duplo više sredstava u odnosnu na razdoblje2014. – 2020. Mogućnosti za poduzetnike su velike; kroz različite Pozive za financiranje projektnih prijedloga moguće je razviti novo poslovanje, proširiti postojeće, financirati postojeća i nova radna mjesta, ulagati u  internacionalizaciju poslovanja te ulagati u istraživanje i razvoj.

Za kvalitetnu pripremu projektne prijave potrebno se upoznati sa svim uvjetima i pravilima natječaja koji su često kompleksi te zahtijevaju ekspertizu konzultanata. Klijenti u suradnji s konzultantima u prosjeku dva mjeseca rade na razradi projekte ideje, dok samo pisanje projekta traje u prosjeku 40 dana. Jasno definiranje projektnih aktivnosti te cjelokupna detaljna razrada projektne ideje preduvjet su za kasniju uspješnu provedbu projekata, stoga krenite na vrijeme u suradnju sa svojim konzultantom.

To top