Novosti

EU Fondovi

Impuls savjetovanje širi svoje poslovanje: Osnovan Odjel za razvoj javnog sektora

S ciljem daljnjeg razvoja poslovanja i širenja usluga, Impuls savjetovanje d.o.o. osnovalo je Odjel za razvoj javnog sektora koji će pružati konzultantske usluge jedinicama lokalne i regionalne uprave, njihovih ogranaka te organizacijama civilnog društva.

Cilj Odjela za razvoj javnog sektora  je osigurati podršku korisnicima koji djeluju u području javnog sektora i to u vidu pružanja sljedećih usluga:

  • Godišnje savjetovanje o redovnim aktivnostima jedinica lokalne i regionalne samouprave, praćenje i izvještavanje o potencijalnim budućim mogućnostima financiranja, izvještavanje o otvorenim pozivima;
  • Priprema projektnih prijedloga za apliciranje na natječaje za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz europskih i nacionalnih izvora;
  • Provedba projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i nacionalnim bespovratnim sredstvima;
  • Strateško planiranje – izrada strateških akata, izrada godišnjih Izvješća o izvršenju Provedbenih programa, revidiranje Provedbenih programa
  • Izrada Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi (CBA);
  • Financijsko savjetovanje, refinanciranje kredita, planiranje proračuna;
  • Edukacije u području strateškog planiranja, pripreme i provedbe EU projekata.

U 2021. godine gradovi i općine bile su usmjerene na strateško planiranje odnosno izradu Provedbenih programa za razdoblje do 2025. godine, kojima je, između ostaloga, svaka jedinica lokalne samouprave definirala svoj smjer razvoja te razvojne projekte koje namjerava realizirati u ovom mandatnom razdoblju. To je bila početna točka, „start“ pozicija za ono što je uslijedilo ove godine te je upravo aktualno – priprema projektnih prijedloga kako bi se za željene definirane projekte osiguralo sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO).

Odjel za razvoj javnog sektora za klijente je pripremio i prijavio projekte ulaganja u predškolsku infrastrukturu (izgradnja, dogradnja ili rekonstrukcija dječjih vrtića), poboljšanja komunalnog standarda kroz nabavu komunalne opreme potrebne gradovima i općinama, u izradi su studije izvodljivosti s CBA te planiranje pripreme projektnih prijedloga za projekte koji doprinose regionalnoj diversifikaciji i specijalizaciji hrvatskog turizma.

Također, u pripremi su projektne ideja i prijedlozi za projekte za koje se natječaji za sufinanciranje očekuju u ovoj godini:

– Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti; Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave;

– Programi prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje za programsko razdoblje 2021-2027. godine te za projekte u području razvoja zelene infrastrukture.

U iščekivanju natječaja iz Višegodišnjeg financijskog okvira razrađujemo projekte deinstitucionalizacije socijalnih usluga (ESF+), projekte vezane uz korištenje obnovljivih izvora energije (geotermalna energija, solarna energija) te brojna druga područja.

Svjesni prilika za javni sektor sadašnje EU perspektive 2021.-2027. koji donosi Nacionalni plan oporavka i otpornosti te uskoro i Višegodišnji financijski okvir, ali samim time i velikih izazova koji su pred općinskom i gradskom upravom JLS-ova te ostalim korisnicima u EU perspektivi 2021.-2027., svojom stručnošću, znanjem i iskustvom nastojimo pridonijeti maksimalnom iskorištenju dostupnih sredstava, ostvarenju dugoročne suradnje te daljnjem razvoju našeg društva.

 

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili Vam je potrebna neka od usluga koju nudimo, kontaktirajte nas na:

maja.kirnic@impulsconsulting.eu

antonija.cepo@impulsconsulting.eu

 

 

To top